Circulaire economie

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties , overheden, vakbonden, financiële instellingen en  andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050.

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Doelstellingen circulaire economie

Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

  1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.
  3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen. 

Wat zijn de achterliggende doelen

In de leidraad Meten van circulariteit van Platform CB'23 wordt gesproken over 3 doelen waar naar toegewerkt moet worden:

  1. beschermen van materiaalvoorraden
  2. beschermen van milieu
  3. beschermen van bestaande waarde

Er loopt een proces om invulling te geven wat dit betekent voor de Bouw- en GWW-sector

Transitieproces

Om te komen tot een circulaire economie is sprake van een transitiepad met tussentijdse acties en doelstlelingen. Er is een rijksbreed programma opgezet, het grondstoffenakkoord is opgesteld en ondertekend door meer dan 180 partijen, en zijn transitieagenda's opgesteld en een uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt jaarlijks een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld.
Kijk hier voor meer informatie over het transitieproces dat onder regie van de nationale overheid is ingezet.

Transitieagenda's

Er zijn 5 transitieagenda's opgesteld. Voor INDUSA is m.n. de transitieagenda Bouw relevant.

Meten van circulariteit

De R-ladder voor circulariteit wordt gebruikt om inzicht te bieden in de mate van circulariteit.

Meer informatie

Voor meer informatie over circulariteit kijk op:

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.