Klimaatmitigatie - CO2 reductie

Klimaatmitigatie bestaat uit maatregelen bedoeld om de omvang of snelheid van opwarming van de aarde te beperken. Over het algemeen bedoelt men met klimaatmitigatie het verminderen van de door mensen veroorzaakte emissies van broeikasgassen (met name kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorverbindingen zoals HFK's, PFK's en zwavelhexafluoride). 

Naast het reduceren van broeikasgasemissies kan mitigatie ook plaatsvinden door het vergroten van de capaciteit van koolstofputten, zoals door herbebossing. Klimaatmitigatie kan de risico's van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde aanzienlijk verminderen. 
 
CO2-emissie heeft een aandeel van ruim 70% in deze broeikaseffecten. Vandaar dat CO2-reductie en klimaatmitigatie vaak door elkaar worden gebruikt. In de bouw- en infrasector is dat aandeel nog groter.

 

 

Het aandeel van de bouw- en gww-sector is ca. 5% van de CO2-emissie in Nederland. Dit lijkt niet veel. Het gaat, m.n. bij de gww-sector, echter wel om een sector die de overheid direct kan beïnvloeden in haar rol als grote opdrachtgever. *)  

 

 

Verder inzoomen op die uitstoot geeft inzicht in waar de grootste stappen te zetten zijn. *)

Met ca. 33% blijkt transport naar en werkzaamheden op de bouwplaats voor een groot deel van de uitstoot te zorgen. Bij werkzaamheden op de bouwplaats gaat het o.m. om grondverzet. 

Binnen de infrasector omvat de productie van staal, beton en asfalt het overgrote deel van de CO2-emissie.

*) deze % zijn gebaseerd op een studie van TU Delft voor SKAO uit 2018.

 
 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.