Verlichting as-a-service op de N279-Noord

532 keer bekeken

Wanneer het gaat om duurzame infra-innovaties wil INDUSA opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar brengen. Er zijn immers in de markt al veel initiatieven op dit vlak. Echter, opdrachtnemers hebben wel een plek nodig om deze innovaties in de praktijk te kunnen toetsen.  Opdrachtgevers moeten op hun beurt weten welke innovaties (al) op de markt zijn gebracht en met welke trackrecords.

Met die reden heeft INDUSA een overzicht gemaakt van de pilots en projecten waarin duurzame innovaties een grote rol spelen. Daaruit zijn conclusies te trekken in termen van leerpunten: wat heeft wel en wat heeft niet gewerkt en waar is nog doorontwikkeling nodig?

Hier treft u het overzicht van deze initiatieven aan zoals onze partners dit hebben aangereikt.

Het kan u helpen om meer informatie en begrip te krijgen over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van (innovatief) duurzaam werken aan de infrastructuur in Noord-Brabant. U vindt de voorbeelden in de bijdragen.

Mochten er alsnog vragen over deze projecten zijn dan kan je ons mailen via indusa@brabant.nl

De pilot wil de meerwaarde onderzoeken van een innovatieve samenwerkingsvorm die bijdraagt aan een circulaire en duurzame economie.

Soort

Het betreft een onderzoek.

Doel

De Provincie Noord Brabant wil de meerwaarde verkennen van een andere samenwerkingsvorm, waarbij de markt niet slechts verantwoordelijk is voor het beheren en onderhouden van openbare verlichting, maar voor het leveren van licht. Verlichting as-a-service heeft de potentie om bij te dragen aan een circulaire en duurzame economie op basis van een innovatieve samenwerkingsvorm.
Zij wil onderzoeken of met deze samenwerkingsvorm het volgende bereikt kan worden:

 • Geen afname van de verkeersveiligheid (randvoorwaarde en top-eis)
 • Lagere milieu-impact
  • Energiebesparing 
  • Duurzamer energieverbruik
  • Duurzamer materiaalgebruik
  • Betere leefbaarheid omgeving & natuur
 • Lagere total costs of ownership
 • Minder beheertaken en meer regievoering voor de Provincie Noord-Brabant
 • Innovatie stimuleren en benutten

Achtergrond

In de maatschappij vindt momenteel een verschuiving plaats van het bezit  van producten of diensten naar het gebruik ervan, zonder verantwoordelijk te hoeven zijn voor het realiseren en onderhouden ervan met alle kosten die daarbij horen.
Bij de dienst verlichting as-a-service is de marktpartij economisch eigenaar van de openbare verlichting. Zij heeft de verantwoordelijkheid om licht te leveren tegen vooraf vastgestelde prestaties. Daarmee kan deze dienst worden getypeerd als een businessmodel en potentieel verdienmodel, waar zowel het materiaaleigendom, financieel model, dienstverlening en techniek onderdeel van uit maken.

Met deze pilot wordt onderzocht of deze vorm van samenwerken helpt om beter te presteren op de circulariteitsladder en daarmee een betere fit-for-purpose is, doordat de prikkel bij de juiste beïnvloeder wordt neergelegd.

Korte omschrijving

De scope voor de pilot omvat de openbare verlichtingsinstallatie op de N279-Noord tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel, waaronder alle lichtmasten (ca. 400 stuks), armaturen (ca. 600 stuks), bekabeling, verlichte wegwijzers en OV-kasten.

De verlichting wordt gedimd op basis van weer en verkeer. Dat betekent dat bij minder verkeersdrukte het lichtniveau wordt verlaagd. Als de weersomstandigheden het zicht negatief beïnvloeden, wordt het lichtniveau verhoogd. De openbare verlichting en het lichtniveau voldoen te allen tijde aan de landelijke richtlijnen.

In de pilot omvatten de verantwoordelijkheden voor het leveren van licht grofweg de fysieke activiteiten van vast onderhoud, storingsherstel, lokale vervanging, schadeverhaling en installatieverantwoordelijkheid.

Aanvullend wordt in de pilot verkend of er nieuwe innovaties kunnen worden doorgevoerd, die bijdragen aan de gestelde pilotdoelen.

Project elementen

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Opdrachtnemers: LUMI-US (een samenwerking tussen Dura Vermeer Infra Participaties BV en Hoeflake Infratechniek BV), onafhankelijke procesbegeleider Iv Infra
Opdrachtsom: € 25.000,-/kwartaal gedurende 8 jaar
Tijdsperiode: 1 juli 2019 tot 1 juli 2021
Vraag- of aanbod gestuurd: vraag gestuurd, maar resultaat van een dialoog.

Geleerde lessen

Proces

+ Het succes valt of staat met het enthousiasme aan beide zijden

+ Er moet vertrouwen moet ontstaan op basis van de eerste gesprekken (fit)

+ De aanloopfase heeft veel tijd gevraagd, mede door het inkooptechnische vraagstuk (rechtmatigheid)

+ Er moeten duidelijke gezamenlijke doelen gesteld worden; dit is een belangrijk fundament voor de pilot

+ De openheid heeft vertrouwen gecreëerd en geleid tot snelle overeenstemming i.r.t. verwachte activiteiten en kosten. Deze zijn vertaald naar een driemaandelijkse prestatievergoeding in de pilotfase en op basis van een innovatieve contractuele overeenkomst (‘UAV-CE’)

+ Het vraagt lef van beide kanten om het te gaan doen!

Tussenresultaten

+ Energiebesparing van ruim 68.000 kWh (tussen maart 2020 en januari 2021). Dat is een besparing van 54% ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

+ Door de lagere lichtniveaus is de verwachting dat de levensduur van de armaturen langs de weg ook substantieel verlengd worden (indicatief 50% langere levensduur armaturen). 

+ Minder grondstoffengebruik en lagere CO2 uitstoot door langere levensduur armaturen.

Hieronder vindt u meer informatie
over het project
over de eerste resultaten

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.