Verduurzamen asfalt

Het produceren en aanleggen van asfalt is één van de grote CO2-emissie bronnen in de infrastructuur. Niet voor niets heeft Rijkswaterstaat wegverharding als een van de transitiepaden benoemd en is Duurzame Verharding één van de Buyers Groups. Tevens is er het initiatief als Asfalt Impuls en is Bouwcirculair met asfaltketens begonnen.

 

Projecten

Binnen Noord-Brabant zijn al veel voorbeelden beschikbaar van duurzamere verharding. Op de pagina "Voorbeelden van duurzamere verharding" worden er een aantal met name genoemd. DIt is geen compleet overzicht, maar geeft wel een indruk van de mate van toepasbaarheid (en succes).

Kennis

Wil je meer weten over de meer technische aspecten van duurzamere asfaltsoorten en wat dat betekent bij aanleg en beheer, sluit je dan aan bij de Asfaltketen van Bouwcirculair.

Inkoop en Contractering

Wil je meer weten over inkoop van duurzame verharding. Houdt dan de nieuwspagina's van INDUSA over de ontwikkelingen binnen de Buyers Group in de gaten.

 

Cookie-instellingen