Fietstunnel Stappegoor Tilburg

278 keer bekeken

Wanneer het gaat om duurzame infra-innovaties wil INDUSA opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar brengen. Er zijn immers in de markt al veel initiatieven op dit vlak. Echter, opdrachtnemers hebben wel een plek nodig om deze innovaties in de praktijk te kunnen toetsen.  Opdrachtgevers moeten op hun beurt weten welke innovaties (al) op de markt zijn gebracht en met welke trackrecords.

Met die reden heeft INDUSA een overzicht gemaakt van de pilots en projecten waarin duurzame innovaties een grote rol spelen. Daaruit zijn conclusies te trekken in termen van leerpunten: wat heeft wel en wat heeft niet gewerkt en waar is nog doorontwikkeling nodig?

Hier treft u het overzicht van deze initiatieven aan zoals onze partners dit hebben aangereikt.

Het kan u helpen om meer informatie en begrip te krijgen over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van (innovatief) duurzaam werken aan de infrastructuur in Noord-Brabant. U vindt de voorbeelden in de bijdragen.

Mochten er alsnog vragen over deze projecten zijn dan kan je ons mailen via indusa@brabant.nl

De gemeente Tilburg wenst een ontwerp en realisatie van de fietstunnel waarbij bewuste materiaalkeuzes gemaakt zijn, gebaseerd op de principes van circulair inkopen, die de duurzaamheid van de totale aanleg vergroten.

Soort

Technisch en organisatorisch pilotproject

Doel

De realisatie van een fietstunnel onder de Ringbaan Zuid draagt bij aan het programma Duurzame stad. Hierbij besteden wij extra aandacht aan verkeersveiligheid, onveilige locaties, schoolroutes en kwetsbare verkeersdeelnemers. De fietstunnel maakt deel uit van de in het "Fietsplan Tilburg 1993" als Sternetroute opgenomen route en draagt daarmee bij aan de bereikbaarheid van de stad. De fietsroute en onderdoorgang krijgen als zodanig ook in de 'Mobiliteitsaanpak Tilburg, Samen op weg naar 2040' een plek en functie.

Achtergrond

Het gebied Stappegoor is volop in ontwikkeling. Naast de al bestaande verkeersaantrekkende voorzieningen zoals het zwembad, de ijsbaan, de bioscoop en de onderwijsinstellingen, worden nieuwe ruimtelijke projecten zoals woningbouw in hoog tempo gerealiseerd. De intensiteit van het fietsverkeer neemt hierdoor fors toe. Op dit moment is de kruising van de Ringbaan Zuid en de Stappegoorweg één van de gevaarlijke locaties in Tilburg. Een fietstunnel is, gelet op het belang van een veilige kruising voor langzaam verkeer naar het scholengebied Stappegoor, een veilige oplossing.

Korte omschrijving

De gemeente Tilburg wenst een ontwerp en realisatie van de fietstunnel waarbij bewuste materiaalkeuzes gemaakt zijn, gebaseerd op de principes van circulair inkopen, die de duurzaamheid van de totale aanleg vergroten. De gemeente wil daarmee het gebruik stimuleren van materialen met een lage milieu-impact gedurende de bouw en eventueel het onderhoud. 

Kortom, bij de fietsonderdoorgang Stappegoor is het circulair bouwen gericht op een minimaal gebruik en maximaal hergebruik van producten, materialen en grondstoffen gedurende de hele levensduur om zo een reductie van (CO2-) emissie te bereiken in het ontwerpen, realiseren en eventueel het onderhouden. Om dit te realiseren is de markt de kans geboden om binnen de meegegeven eisen mee te denken en meerwaarde te creëren m.b.t. CO2 -reductie en hergebruik van materialen. Waarbij een hoogwaardig hergebruik het uitgangspunt moet vormen bij hergebruik. 

Door in het contract te richten op functionele eisen wordt de aannemer de vrijheid geboden om zelf (tot een bepaalde mate) invulling te kunnen geven aan het ontwerp. Er is voor gekozen om tijdens de aanbesteding middels EMVI (uitwerking in PvA) een fictieve korting te geven o.b.v. CO2 -reductie en circulariteit. Door de markt op deze wijze te stimuleren om zelf met passende oplossingen te komen, die bovendien binnen het eigen proces passen is het mogelijk om samen tot gedragen meerwaarde te komen zowel in proces als in uitvoering.

Uiteindelijk heeft dit voor dit project geresulteerd in: een gesloten gedeelte tunnel die 100% circulair is, een forse CO2 vermindering door prefab elementen, gerecycled toeslagmateriaal, hergebruik materialen, transport o.b.v. biodiesel en een besparing van 45% CO2 per liter.

Project elementen

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
Opdrachtnemer: Dura Vermeer
Opdrachtsom: € € 5.200.000,-
Tijdsperiode: Q2-Q4 2020
Vraag- of aanbod gestuurd: vraag gestuurd, maar resultaat van een dialoog.

Foto's

Ontwerp

Fietstunnel voor aanvang van het project

Aanleg

Fietstunnel: het fundament wordt gelegd

Tunnelbouw van voor tot achter

Nieuwsbericht in Brabants Dagblad

Oplevering

Wethouder en gedeputeerde openen de fietstunnel Stappegoor

 

Geleerde lessen

+ Inkoop: EMVI bruikbaar voor andere projecten, leren van resultaten, duurzaamheid uitvragen maar de invulling bij de markt laten.

+ werkmethode: de aannemer kwam met een goed afgestemde efficiënte werkmethode. Door tijd in het voortraject te steken, hebben we in de uitvoering snel kunnen werken. Uiteindelijk zijn 28 tunneldelen van maar liefst 40 ton per stuk, in één nacht geplaatst.

+ Circulariteit en CO2-uitstoot: Gebruik DuboCalc, gesloten gedeelte tunnel is 100% circulair, forse CO2 vermindering door prefab elementen, gerecycled toeslagmateriaal, hergebruik materialen, transport o.b.v. biodiesel en besparen wij per liter 45% CO2.

Meer informatie te vinden op 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.