N277 Elsendorp, New Generation Concrete Surface

330 keer bekeken

Wanneer het gaat om duurzame infra-innovaties wil INDUSA opdrachtgevers en opdrachtnemers dichter bij elkaar brengen. Er zijn immers in de markt al veel initiatieven op dit vlak. Echter, opdrachtnemers hebben wel een plek nodig om deze innovaties in de praktijk te kunnen toetsen.  Opdrachtgevers moeten op hun beurt weten welke innovaties (al) op de markt zijn gebracht en met welke trackrecords.

Met die reden heeft INDUSA een overzicht gemaakt van de pilots en projecten waarin duurzame innovaties een grote rol spelen. Daaruit zijn conclusies te trekken in termen van leerpunten: wat heeft wel en wat heeft niet gewerkt en waar is nog doorontwikkeling nodig?

Hier treft u het overzicht van deze initiatieven aan zoals onze partners dit hebben aangereikt.

Het kan u helpen om meer informatie en begrip te krijgen over de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van (innovatief) duurzaam werken aan de infrastructuur in Noord-Brabant. U vindt de voorbeelden in de bijdragen.

Mochten er alsnog vragen over deze projecten zijn dan kan je ons mailen via indusa@brabant.nl

Bestaande betonverharding met geluidsreductie zonder toevoeging van materiaal.

Soort

Technisch Pilotproject

Doel

Onderzoek naar de technische mogelijkheden om de eigenschappen van een bestaande betonweg zowel akoestisch als civieltechnisch te verbeteren.

Achtergrond

Van oudsher zijn er in Noord-Brabant veel wegen aangelegd van beton. Door veranderende eisen aan geluidsemissies, is beton als deklaag praktisch niet meer toe te passen bij reconstructies of nieuwbouw.  Om dit op te lossen zijn veel varianten gerealiseerd voor een asfalt laag op de al dan niet bewerkte betonverharding. Dit blijft altijd een compromis dat op de lange termijn niet goed verenigbaar blijft. Met schade tot gevolg. De nieuwe circulaire aanpak houdt in dat beton met waarde behoud horizontaal wordt hergebruikt in nieuwe betonconstructies en verharding wordt vervangen door een (circulaire) geluid reducerende asfaltconstructie. Of, als de betonconstructie nog voldoende restwaarde heeft, de eigenschappen verbeteren zodat deze nog een 2de levensfase kan volbrengen. De laatste methode is in deze pilot uitgevoerd.

Korte omschrijving

De N277 (Midden Peelweg) is een provinciale weg die voor een groot gedeelte bestaat uit een betonverharding. Deze doorkruist t.p.v. km 121.900 tot 122.450 het dorp Elsendorp, waar deze verharding net wat langsonvlakheden heeft ter plaatse van bebouwing.  Als gevolg hiervan ondervond de omgeving trilling en geluidshinder. Met bovenstaande achtergrond in acht genomen, hebben we besloten om onderzoek te doen naar de NGSC-methode in plaats van het vervangen van de gehele betonnen wegconstructie door een asfaltconstructie.

Bij deze methode moet de bestaande betonverharding in constructief goede staat zijn. Eventueel moeten van tevoren kleine reparaties uitgevoerd worden. In de eerste fase (macrotextuur) worden de langsonvlakheden uit de verharding geslepen, dit vermindert de trillinghinder bij het overrijden door zware voertuigen. Dan worden er in de lengterichting kleine smalle groeven in de weg gezaagd (microtextuur), van ongelijke diepte (1-3mm). Dit zorgt voor een geluidreductie, doordat er minder lucht tussen de band en het wegdek kan worden ingesloten bij overrijden.

Deze werkwijze is aantrekkelijk, omdat het in korte tijd kan worden uitgevoerd, minder hinder geeft en het significant goedkoper is dan de alternatieven. Bovendien worden er geen materialen toegevoegd en is er sprake van een levensduurverlenging van een bestaande asset, zónder waardevermindering van deze asset in de toekomst.

 In de zomer van 2020 is deze pilot uitgevoerd met een extra opdracht binnen het bestaande onderhoudsprestatie contract.

Ten behoeve van de monitoring van de prestaties zijn er direct vóór en direct ná de werkzaamheden CPX-metingen gedaan. Resultaat hieruit is –1 tot –2 dB(a), wat significant is.  De feedback uit de omgeving is positief.  De CPX-metingen zullen nu jaarlijks worden uitgevoerd om de levensduur vast te stellen. 

Project elementen

Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant Beheer &Onderhoud
Opdrachtnemer: combinatie EschDoorn , uitvoering Possehl
Opdrachtsom: € 153K
Tijdsperiode: voorbereiding planning 2 maanden, uitvoering van 10-10 tot 15-10 2020
Vraag- of aanbod gestuurd: vraag gestuurd, via bestaand contract met voorgeschreven methode zonder voorgeschreven uitvoerder.

Geleerde lessen

+Circulair en techniek: Er is hiermee aangetoond dat er methodes kunnen worden ontwikkeld om bestaande assets een nieuwe levensfase te geven met verbeterde eigenschappen zonder waardeverlies van het basismateriaal in de toekomst. 

+Duurzaam en goedkoper: De een sluit de ander niet uit, anders naar iets kijken kan veel opleveren.

+Opschaling: Omdat de meetresultaten direct na de werkzaamheden al beschikbaar waren, kunnen we deze al snel gaan gebruiken in een afwegingsmodel voor andere situaties. Zoals al in de achtergrondschets gemeld werd, zijn er verschillende soortgelijke situaties binnen de provincie waar dit op (grote schaal) toegepast zou kunnen worden.

-Resultaat: De gemeten resultaten waren niet dezelfde als een soortgelijke bewerking op een nieuwe betonverharding. Dit kan aan het materiaal liggen, maar het materieel of exacte werkmethode, ander voorbeeld was een andere opdrachtnemer. Dit kunnen we alleen onderzoeken door de methode vaker toe te passen.

Meer informatie te vinden op 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.